Tiskové centrum

O ApuTime:

Společnost ApuTime působí na trhu od roku 2016. Je významným poskytovatelem technologií pro sledování a zvyšování produktivity práce. Pro tyto účely vyvíjí umělou inteligenci (AI), která v sobě kombinuje strojové učení a projektové řízení inspirované biologickými algoritmy velkých živočišných společenství, jakými jsou například mraveniště.

Virtuální projektový asistent

Zapomeňte na zastaralé, pasivní, nástěnkové systémy pro organizaci času. Náš autonomní Virtuální projektový asistent pomáhá řídit týmy pomocí umělé inteligence. Stačí vytvořit úkoly a asistent naplánuje nejrychlejší cestu k jejich dokončení. Je čas přenechat robotickou práci robotům. Je čas zažít work-life balance v praxi.

Mediální zástupce ApuTime:

Jan Hlaváč

E: jan.hlavac@mediakom.cz
M: +420 777 076 760

Ilustrační fotografie

Vykonavatelem autorských práv uvedených ilustračních fotografií je ApuTime. Ilustrační fotografie je možné používat výhradně v článcích a propagačních materiálech, které přímo uvádějí název produktu ApuTime a informace o něm. Fotografie v tiskovém rozlišení můžete stáhnout v komprimovaném souboru v sekci níže.

Materiály ke stažení v tiskovém rozlišení

LOGA APUTIME

formát png, svg
velikost souboru: 35kB

ASISTENTI

formát png, svg
velikost souboru: 89 MB

ApuTime: Fotografie pro použití pro propagaci produktu nebo společnosti

ASISTENTI

formát png, svg
velikost souboru: 118 MB

Průzkumy a studie společnosti ApuTime

Analýza: Jak se pracuje lidem na homeoffice

Analýza: Jak se pracuje lidem na homeoffice

Lidem, dlouhodobě pracujícím z domova, dramaticky klesá motivace a produktivita. Více než roční testování zaměstnanců pracujících z domova ukázalo, že lidem na home office rapidně klesá motivace a s tím i produktivita práce. Alarmující je hlavně pokles motivace ve vnitřním prožívání zaměstnanců. Podstatně klesla i ochota spolupráce. Firmy se musí naučit zaměstnance na dálku lépe řídit, jinak jim časem vyhoří.

Účet za neproduktivní práci „v kanceláři“ roste: Každý zaměstnanec denně promrhá třetinu pracovního času

Účet za neproduktivní práci „v kanceláři“ roste: Každý zaměstnanec denně promrhá třetinu pracovního času

Tuzemští zaměstnanci denně promrhají neproduktivní prací 162 minut: zejména zbytečnými úkony či komunikací (37 %), prostoji v důsledku chaotického plánování (33 %) a zbytečnou administrativou (30 %) ve stylu „děláme to, protože to po nás vedení chce“. V ročním úhrnu to představuje 138 798 korun* vynaložených na zbytečnou, tedy neproduktivní práci.