Akademie ApuTime

Co je Akademie ApuTime

Tématicky zaměřené online workshopy  Akademie ApuTime připravujeme pravidelně jednou za měsíc. Zaměřujeme se v nich na dynamické procesní řízení – tedy rychlé a maximálně efektivní způsoby, jak s pomocí ApuTime udržet vysoké procesní standardy bez hromad šanonů. Na případových studiích si ukazujeme, jak vašeho APU vytěžit na maximum.

Workshopy jsou bezplatné. Probíhají na platformě ZOOM a trvají cca 1 hodinu (dle množství dotazů). Odkaz Vám zašleme po registraci na adresu, kterou při registraci uvedete. Jsou určeny pro zákazníky ApuTime, vyžadují aktivní účet v ApuTime a alespoň základní zkušenost z práce s ním (Úplným začátečníkům doporučujeme některou z variant Dema.)

Setkání má znalostně i zkušenostně obohatit všechny zúčastněné a při větším počtu účastníků je velmi obtížné orientovat se ve jménech, prosíme proto, abyste při vstupu do online místnosti zadali své skutečné jméno a ideálně používali kameru.

Pozor, nahráváme!

Z workshopů jsou pořizovány záznamy, který klientům ApuTime zpřístupňujeme z online úložiště.
Vstupem na akci souhlasíte s pořízením a dalším zpracováním záznamu. Pokud na záznamu být nechcete, kameru nezapínejte.

Plánované workshopy Akademie

Záznamy z workshopů